Tabela przedstawia sesje elixiru w poszczególnych bankach. Jeżeli ktoś chce uzupełnić, dodać bank, poprawić lub coś innego to może sie skontaktować ze mną na adres blackue (małpka) wp . pl

Wszystkim zainteresowanym dziękuję za pomoc w uaktualnianiu tabeli.


Sesje elixirów polskich banków
Nazwa banku
Przychodzące
Wychodzące
Uwagi
Źródło
Aktualizacja / sprawdzenie
1
2
3
1
2
3
Volkswagen Bank
13:00
16:00
18:00
7:55
11:45
14:15

FAQ
27.10.2016
Raiffeisen Bank
12:00?
16:00?
9:00?>
8:00?
12:00?
14:00

info 27.10.2016
PKO BP
12:00
15:00

9:30
12:30
15:30
IV wych. - 17:00; sesje przych. +1:00
sesje przych. dodatkowo 14:00 i 18:30
list
15.02.10
Pekao Sa
11:00
15:00
17:30
8:30
10:30
13:30
I wych. dysp złożona dnia poprz.
list
19.10.06
Nordea
11:00
15:00
17:30
8:00
11:20
14:00
ZUS 19:00
komunikat
09.12.08
10:45
14:45
17:15
8:30
11:30
14:10
list
07.11.05
Multibank
12:00
15:00
18:15
5:55
9:55
13:25
16:55 (wyłącznie przelewy do ZUS
FAQ
09.12.08
Millennium
13:00
16:00
9:00>
8:10
12:10
14:30

FAQ
09.12.08
Meritum Bank 12:00 15:00 18:00 8:15 12:15 13:15
komunikat 01.05.10
mBank 12:00 15:00 18:15 5:55 9:55 13:25 ZUS - 16:55; przychodzące do +30min FAQ 08.12.08
Lukas Bank
12:00
16:00
18:00
11:00
>
>
ZUS 12:00 (-0:30h)
list
30.08.07
Kredyt Bank
12:00
16:00
18:00
9:00
12:15
14:30

arch

Invest Bank
10:30
14:30
16:30
8:30
11:30
14:30

List
10.05.10
Inteligo
10:30
14:30
17:30
7:00 11:30
15:00
realizowane w 1-szym dniu roboczym Info
08.12.08
7:30 realizowane w pozostałe dni robocze
ING
11:00
15:00
8:00>
8:10
11:30

Środki na koncie są księgowane do 2h
od momentu otrzymania danych z KIR
list
17.08.06
Getin Bank
10:30
15:00
17:00
9:30
13:30
15:30
więcej sesji wych.
nowiny.pl
09.12.08
Fortis Bank
12:00
15:30
18:00

11:15
14:15
ZUS 19:00; III-przych. księgowowana
 następnego dnia roboczego
FAQ
09.12.08
Euro Bank
11:00
14:30
17:00
8:00
12:00
14:00

list
16.11.07
15:00

list
22.10.08
Deutsche Bank
11:00
15:00
18:00
8:00
12:00
14:00
ZUS 18:00
list
30.05.06
City Handlowy
12:30
16:00
18:00
7:00
12:15
14:40
Przychodzące do +30min, KK->FAQ
FAQ
10.08.09
BZWBK
12:00
15:00
18:00
8:45
12:45
15:45

list
10.06.06
11:30

9:00
13:00
15:00

nowiny.pl
09.12.08
Sesja ciągła do 16:00
list,tel.
01.12.10
BRE Bank
11:00
14:15
17:00
8:00
11:30

przychodzące do +0:15h
list
12.06.07
BPH
11:45
15:45
>
7:30
12:00
14:30
przychodzące do +0:30h
Info
09.12.08
BP Spółdzielczości
11:00
15:00
17:00
8:00
12:30
14:30
ZUS 17:00
list
01.04.07
BOŚ Bank
10:00
14:00
16:00
8:20
12:20
14:20
ZUS 17:00
list
19.09.05
BGŻ
12:00
15:00
18:00
9:00
11:00
15:30

nowiny.pl
09.12.08
Alior Bank
11:15
15:30
>
8:50
12:50
15:20

FAQ
17.11.09


Legenda
> - dnia następnego
< - dnia poprzedniego
? - dane nie zweryfikowane


nie ponoszę odpowiedzialności za zamieszczone dane.